Alles wat Jan bezig houdt, interesseert en irriteert... en ook een beetje onzin...

woensdag, april 01, 2009

Over geld schenken aan een goed doel.

 
Voor wie zich af vroeg wat je nu eigenlijk wel en niet mag declareren: hier een mooie samenvatting.

Giften
Giften staan dit jaar extra in de belangstelling bij de Belastingdienst. Het is dus zaak deze passage goed in te vullen!

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in Box 1. Voorwaarde is wel dat de ontvangende instelling bij de Belastingdienst staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of dat opgaat voor jouw favoriete goede doel, kun je op internet checken.

Eventuele kosten die je hebt gemaakt als vrijwilliger voor een ideële organisatie mag je ook aftrekken, als je deze wel mocht declareren, maar dat hebt nagelaten. Deze bedragen tellen dan mee als een gewone gift. Voor autoritten die je niet hebt gedeclareerd mag je een vast bedrag van 20 cent per kilometer meetellen. En voor taxiritjes de werkelijke kosten.

Voor giften geldt een drempel van 1 procent van je belastbaar inkomen, met een minimum van zestig euro. Bedragen boven 10 procent van je inkomen zijn niet aftrekbaar.

Hik je tegen de minimumdrempel aan, dan kun je donaties over meer jaren bundelen. Dreig je daarentegen boven het maximum uit te komen, dan valt een schenking via een notariële akte te overwegen. Je belooft dan zwart op wit dat je minimaal vijf jaar achtereen een bedrag schenkt en kunt het geld dan aftrekken; evenals de rekening van de notaris.

Een derde, maar wel ingewikkelder, optie is schenken op papier. De kost gaat dan voor de baat uit. Je laat de notaris een schulderkenning opstellen, waarin je toezegt om een bepaald bedrag pas later te schenken, bijvoorbeeld na je dood. Je kunt de gift dan nu alvast aftrekken.

Kort gezegd betekent deze constructie dat je geld uitleent aan het goede doel, dat dat meteen aan je terugleent en na je dood kan opeisen. Je bent dan wel verplicht om aan dat doel een 'redelijke rente' te vergoeden, die sinds enkele jaren niet meer fiscaal aftrekbaar is. Of deze optie fiscaal voordelig is, zul je moeten uitrekenen.

http://www.z24.nl/z24geld/belastingen/artikel_61242.z24/Slimme_aftrekposten__schuld_en_schenking.html