Alles wat Jan bezig houdt, interesseert en irriteert... en ook een beetje onzin...

zondag, maart 12, 2017

ECLI:NL:GHARN:2005:AT0895, voorheen LJN AT0895, Gerechtshof Arnhem, 2004/644

Ik kwam deze interessante uitspraak tegen.

Het komt er kort op neer dat het is toegestaan een politieagent op de openbare weg te fotograferen. De agent kan wel vragen onherkenbaar gemaakt te worden (dus gezicht of naamplaatje) niet zichtbaar.

> 4.2 Met hun vordering beogen [geïntimeerden] met een beroep op het bij artikel 21 Auteurswet (Aw) geregelde portretrecht dan wel op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wet-boek (BW) te bewerkstelligen dat [appellant] de foto's die zich in de hiervoor genoemde geheugenkaart bevinden, niet publiceert. Zij vorderen primair vernietiging van de geheugenkaart en subsidiair een door een dwangsom versterkt verbod op publicatie van de foto's. In beide gevallen gaat het om een inbreuk op het bij artikel 7 Grondwet (Gw) en artikel 10 van het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) geregelde recht op uitingsvrijheid, in dit geval het recht van [appellant] op publicatie van de door hem vervaardigde foto's.


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2005:AT0895