Alles wat Jan bezig houdt, interesseert en irriteert... en ook een beetje onzin...

donderdag, juli 04, 2013

second-third-century-christian-texts1.pdf

Zoals je wellicht weet is de Hebreeuwse bijbel, dus zeg maar het "oude testament," gebaseerd op 2 bronnen :

(1).  De middeleeuwse in verschillende Hebreeuwse schrifttypes geschreven Masoretische tekst (MT voor vrienden)  
(2).  En de veel oudere LXX ofwel Septuaginta, wat feitelijk gewoonweg de oudste bekende vertaling van het Hebreeuws in een ander taal is, namelijk het Griekse Koiné zoals dat na de tijd van Alexander De Grote in zwang raakte in het midden oosten. 

Omdat er geen oudere Hebreeuws talige tekst van de "Hebreeuwse Geschriften" zijn gevonden tot nu toe snap je wel net belang van in omloop zijnde vertalingen van die tekst.

Die vertalingen bewijzen dat de bron tekst al bestaan moet hebben, en ze bewijzen dat de brontekst bovendien niet wezenlijk veranderd is.

Een mooie vraag is dus : welke LXX teksten op papyrus, of leer of velum zijn er voor handen, van welke bijbel gedeeltes zijn die fragmenten, en hoe oud zij ze precies ?

Ik kwam deze opsomming tegen die geregeld word bijgewerkt met nieuwe vondsten : 

Een leuk detail hierbij is dat in sommige van die teksten tot in de 2e of 3e eeuw nog het Tetragrammaton, dus de Hebreeuwse letters JHWH voorkomen om Gods naam aan te duiden. Dit bewijst dus dat zelfs na de tijd van Jezus de naam van God nog bekend was bij Joden en 
Christenen die deze teksten gebruikten.